Teknologi

RPR-maskinerna övervakar hastigheten och temperaturen så att rätt avverkning sker utan att skada färgen/beläggningen på andra sidan metallen. Metallen måste vara magnetisk för att RPR-metoden skall fungera och godset måste vara minimum 5 mm för att inte leda värmen för mycket. RPR drivs av en 50 kW generator och kabeln kan vara upp till 100 meter lång.

Vid tester och jämförelser konsumerar RPR maskinerna 25% energi jämfört med de flesta andra förarbetsmetoderna. RPR munstycken finns i mängder av utföranden såsom platta, ovala, 90°, hörnlika, utsida och insida rör med mera och kan skräddarsys.

rpr-tekniken

I mängder av appliceringar över hela världen så har RPR maskinerna testats mot konventionell blästring, vatten etcetera och mestadels är RPR metoden 10 gånger snabbare än de flesta andra metoder.

Orsaken till att RPR teknologin och maskinerna används mer och mer är framför allt beroende på:

✓ Miljön
✓ Hastigheten
✓ Inget ljud
✓ Hälsa och säkerhet
✓ Förmåga att ta bort svåra belägg
✓ Låga kostnader
✓ Välbeprövad metod

Exempel på beläggningar som har tagits bort med mycket lyckat resultat är:

✓ Epoximålning
✓ Chartek brandskydd
✓ Plast
✓ Gummi
✓ Fiberglass 1-2 mm

US Navy använder RPR metoden mer och mer beroende på att RPR maskinerna tar bort gummit utvändigt på u-båtarna på ett mycket snabbt och miljövänligt sätt. Tidigare användes roterande knivar vilket var tidskrävande och inte särskilt arbetsmiljövänligt.

Institut har testat och utvärderat avgaserna och dessa ligger klart under de krav och normer som gäller för induktionsvärme. El Paso Pipes som är Nord Amerikas ledande företag med nedgrävda gas/olje ledningar använder också mer och mer RPR maskinerna vid inspektion av rör som varit nedgrävda i 30-40 år. Under drift tas rostskyddet bort och inspektion kan ske.

RPR har också använts på broar och viadukter för att ljudlöst, snabbt och miljövänligt ta bort färg utan att plåga människor som trafikerar bron eller bor i närheten.